Snerydning

Hver vinter kører Rahbek VVSs snerydningskøretøjer ud og rydder sne. Vi hjælper gerne ved akutte tilfælde efter vi har serviceret vore abonnementskunder. I begge tilfælde kan snerydning bestilles på 97 18 07 11

Du kan tegne abonnement for snerydning for en hel sæson. Snerydningen dækker således snerydning i perioden fra 1. november til 31. marts. Efter endt snefald rydder vi sne på cykelsti og fortov og gruser med salt (hvis ikke andet aftales), så vejen er fin og farbar.

Som udgangspunkt indeholder ordningen rydning af sne på stier og fortove, men der kan naturligvis aftales rydning af indkørsler og lignende, ligesom der kan tilkøbes bortkørsel af sneen.

I øvrigt gælder det, at:
- snerydningen påbegyndes først efter endt snefald ved over 2 cm fast sne.
- vi tilbyder ikke at flytte evt. parkerede biler, cykler og andre forhindringer på rydningsarealet. Der vil blive ryddet uden om forhindringerne så tæt som det gør sig muligt.
- Rahbek VVS ApS hæfter ikke for eventuelle skader på kantsten, kloakdæksler eller installationer og lignende der er skjult under sneen og som følge deraf ikke kan ses ved arbejdets udførsel.
- anvist kontaktperson er den eneste der kan rekvirere ekstra rydning og saltning. Ekstraarbejder vil blive efterfaktureret på timebasis.
- snerydning vil først blive iværksat ved registreret betaling.

Det er altid grundejerens ansvar at fortove og stier er ryddede for sne, så cyklister og gående trafikanter ikke kommer til skade i det usikre føre. Rahbek VVS kan ikke påtage sig ansvaret for grundejeren, men vi kan yde en service, der afhjælper dig med at opfylde din pligt mht. snerydning.

Kontakt kontoret på 97 18 07 11 eller os@rahbekbrande.dk for pris.