Services

Vores slogan er 'Det er wos, der har a know how' - og det er ikke bare noget vi siger, men noget vi efterlever på hver eneste opgave. Rahbek VVS vil være kundernes bedste sparringspartner og arbejder målrettet mod helhedsløsninger. Vi tilbyder de løsninger, som er bedst for kunder på lang sigt - både hvad angår kvalitet og økonomi.VVS

Renovering og etablering af badeværelser og køkkener - fjernvarmeinstallationer - centralvarmeanlæg - installation af varmepumper: jordpumpe, luft/vand og luft/luft - solvarmeanlæg - energioptimering med energivejlederen - klimaanlæg - sanitet

For os er ingen opgave for stor eller for lille, når det gælder VVS. Vi yder service på dryppende vandhaner og andet normalt forefaldende VVS-arbejde hos privatkunderne og foretager fjernvarmeinstallationer i parcelhuse med omkonvertering fra el til gas/fjernvarme. Hos industrielle og institutionelle kunderforetager vi ligeledes VVS-arbejde samt kedelinstallationer. Desuden udfører vi rørarbejde i forbindelse med kraft/varme anlæg og biogasanlæg.
For at være på forkant med udviklingen, har vi dygtiggjort os i alternative løsninger som solvarme, PE- og PEM-svejsning, træ-/halmkedler, varmepumper mm. Vi ordner gerne alt papirarbejde for kunden, for eksempel ansøgning om byggetilladelser i forbindelse med nye installationer.
Blik

Facader - tagrender - kviste - inddækninger - skifertag - zinktag - blyinddækninger - installation af ventilation

Blikafdelingen hos Rahbek VVS arbejder med traditionelt zink, men også med nyere materialer. Vores blikkenslagere laver tagrender, inddækninger, facadebeklædninger, skifertag, zinktag, blyinddækninger m.v. Når det drejer sig om ventilation, står vi gerne for både projektering og udførsel.
Både det private marked og industrien har behov for gode ventilationsløsninger. På fabrikker installerer vi specialudsugninger og komfortanlæg. I private hjem installerer vi markedets bedste boligventilationssystemer.
Gas

Kedelinstallation - biogasanlæg - Alt fra store installationer som fabriksanlæg, storbrændere og procesbrændere til villamarkedets konvertering fra el og olie til naturgas - gasservice

Indenfor gasområdet tager vi typisk opgaver for såvel industrielle storforbrugere som den private forbruger.
Hos industrikunderne fungerer vi som sparringspartner mellem kunde og leverandør. Vi abejder med store installationer som fabriksanlæg og står for både udførsel og service af storbrændere og procesbrændere. Desuden foretager vi myndighedsbehandling til gasselskaberne og udfører totalentrepriser med gasledninger i jord. På villamarkedet foretager vi konvertering fra el og olie til naturgas.
Entreprenør

Gravearbejde - flisearbejde - belægninger - kantsten - støbearbejde - nedbrydning - kerneboring med diamantbor - udlejning af diverse maskiner - asfaltskæring - liftudlejning - betonskæring - rørarbejde - svejsning og lægning af PE- og PEM-ledninger - slamsuger - rottespærrer - kloakservice - TV inspektion - højtvandslukker

Entreprenørafdelingen udfører et stort spektrum af opgaver. Blandt andet udfører vores veluddannede kloakmestre alle former for kloakarbejde, herunder nyanlægning, renovering og TV-inspektion, kørsel med slamsuger og dræning i henhold til miljø- og udledningskrav m.v. Vi foretager alt gravearbejde i forbindelse med ledninger i jord, belægningsarbejde, kerneboring med diamantbor samt asfalt- og betonskæring.
Der ud over har vores kunder mulighed for at leje maskiner og lifte hos os.

Snerydning

Hver vinter kører Rahbek VVSs snerydningskøretøjer ud og rydder sne. Vi hjælper gerne ved akutte tilfælde efter vi har serviceret vore abonnementskunder. I begge tilfælde kan snerydning bestilles på 97 18 07 11

Giv et salt- og snerydningsabonnement i julegave – så kan modtageren slippe for at rydde sne hele vinteren! Læs mere på https://rahbekvvs.dk/snerydning/ eller ring direkte til Jacob på mobil 22 68 88 45